Jak aktualizovat firmware?

Novější (vylepšená) verze firmware přináší oproti tovární verzi drobné úpravy přinášející vylepšení stávajícího chodu kamery.

Pokud Vaše kamera funguje správně, není nutné se aktualizací firmwaru zabývat.

Nejnovější verzi firmwaru pro Vaši kameru TrueCam s popsanými změnami a vylepšeními naleznete na www.truecam.cz/firmware

Důležité upozornění: Aktualizaci firmwaru vždy provádějte s kamerou připojenou k napájecímu adaptéru v automobilu a s plně nabitou baterií.


Dále prosím postupujte podle níže uvedeného návodu na provedení aktualizace:

1. Paměťovou kartu naformátujte v počítači na formát FAT32 (výchozí velikost alokační jednotky).

2. Stažený ZIP soubor z webových stránek www.truecam.cz/firmware rozbalte do nově vytvořené složky (například na Plochu).

3. Ze složky vytvořené v bodu 2 zkopírujte pouze soubor s příponou .BIN do kořenového adresáře (rootu) paměťové karty.

4. Paměťovou kartu s nahraným firmwarem vložte do kamery a kameru připojte k napájení z autozapalovače.

5. Nyní dojde k automatickému zapnutí kamery a zobrazení kontextové nabídky “Aktualizovat firmware?” či “Firmware update?“. Pomocí šipek a tlačítka OK zvolte “Ano” / "Yes". Aktualizace může trvat i několik minut.
 Pozor: u kamer TrueCam A4, A5 Pro Wifi a A6 se aktualizace firmware spustí automaticky, bez zobrazení potvrzovacího hlášení o aktualizaci. Modrá dioda na kameře začne blikat, nejprve pomalu, poté rychle. Jakmile se kamera spustí, aktualizace proběhla úspěšně.

6. Po úspěšné aktualizaci firmwaru kamera nabídne restart kamery pomocí tlačítka "OK“. Poté vyjměte paměťovou kartu a odstraňte soubor s firmwarem prostřednictvím počítače. V opačném případě bude kamera po každém zapnutí znovu nabízet aktualizaci firmwaru.

9. Po opětovném zapnutí kamery uveďte volbou “Tovární nastavení” / „Default setting“ v MENU kamery zařízení do továrního nastavení.


Nyní je aktualizace úspěšně dokončena a kameru můžete začít opět plně využívat.


Tento návod naleznete také ve složce při stažení aktualizačního balíčku z našich stránek www.truecam.cz/firmware