Jestliže se jedná o novou kameru, tak nezobrazování rychlosti a GPS dat, může způsobovat nedostatečně zasunutý GPS modul. Mezera by neměla být větší než 2-3mm. Správně zapojený modul poznáte tak, že se na displeji zobrazí ikonka satelitu.


Změnu jazyka, jako i všeobecného nastavení GPS modulu, je nutno provádět při připojeném napájení do DVR mountu kamery. Jedině tak se Vámi provedené nastavení projeví.


Postup je tedy následovný: připojte kameru a GPS modul do DVR mountu - zapojte napájení - po hlášce ohledně bezpečnosti jízdy zkontrolujte, zdali se zobrazila ikonka satelitu - přejděte do nastavení - zvolte jazyk hlášení - vyberte jazyk a potvrďte