Detekce pohybu slouží výhradně k hlídání zaparkovaného vozidla v případě využití integrované baterie kamery. V případě potřeby dlouhodoběšího monitoringu je nutné kameru napájet externím zdrojem. 


Funkce detekce pohybu, je nadřazena nahrávání do smyčky, při současné aktivaci se smyčkovým nahráváním dochází k nestandartnímu chování kamery a následnému samovolnému ukončování záznamu během jízdy. Viz. Uživatelská příručka sekce "Zásady a upozornění".Doporučujeme tuto funkci aktivovat pouze při zaparkovaném vozidle.