Při změne jazyka hlasového upzornění je nutné mít veškeré současti kamery připojené, aby mezi s sebou mohli komunikovat. Ujistěte se, že kameru máte připojenou do nástavce DVR mount, v kterém je zapojený GPS modul. Další podmínkou je zapojení napájecího kabelu do nástavce DVR mount (nikoliv přímo do kamery). V takovém případě by se změna jazyka hlášení v menu kamery měla projevit hlasovýn projevem ve v nově vybraném jazyce.