Mezera mezi GPS modulem a držákem by neměla být větší než 2-3mm. Jakmile pak připojíte do DVR mountu napájecí kabel, na displeji kamery se zobrazí ikonka satelitu. Dodržením tohoto postupu předejdete komplikacím s nezobrazováním rychlosti a souřadnic.