Nejprve doporučujeme zkontrolovat zapojení GPS modulu. Mezera by neměla být větší než 2-3mm. Správně zapojený modul poznáte tak, že se na LCD displeji zobrazí ikonka satelitu.


Změnu jazyka je nutno provádět při připojeném napájení do DVR mountu kamery. Jedině tak se Vámi provedené nastavení projeví.


Postup je tedy následovný: připojte kameru a GPS modul do DVR mountu - připojte napájení - přejděte do nastavení - zvolte jazyk hlášení - vyberte požadovaný jazyk a potvrďte tlačítkem OK.