Nejnovější firmware naleznete na webu TrueCam v sekci „Manuály a aktualizace” (https://www.truecam.com/cz/manualy-a-aktualizace/)


Proces aktualizace:

1) Připravte microSD kartu jejím naformátováním (pokud je kapacita paměťové karty do 32GB, formátujte kartu v PC; pokud disponujete paměťovou kartou o kapacitě 64GB a více, nejdříve je třeba ji naformátovat v kameře, v PC ji již neformátujte).

2) Stáhněte a otevřete balík .zip se soubory aktualizace. Neměňte názvy souborů.

3) Zkopírujte a vložte VŠECHNY soubory na naformátovanou microSD kartu.

4) Vložte microSD kartu do VYPNUTÉ kamery.

5) DŮLEŽITÉ! Zmáčkněte a držte tlačítko WiFi na kameře a až poté zapojte autokameru do napájení. Tlačítko držte stále stisknuté i po zapnutí kamery alespoň 15 sekund, červená LED dioda na kameře začne velmi rychle blikat (= aktualizace kamery byla aktivována).

6) Vyčkejte na dokončení aktualizace (trvá zhruba 2 minuty) – zazní uvítací tón. Na závěr zformátujte kartu uvnitř kamery použitím aplikace KaCam či stisknutím tlačítka WiFi po dobu 10 sekund.